Bepanthol Bepanthen sivilce izlerine iyi gelir mi?

0 Yorum

Beni takip eden okuyucular覺mdan bepanthen sivilce izlerine iyi gelir mi eklinde sorular geliyordu.Bepanthen’i ne kadar sevdiimi, d羹zenli olarak kulland覺覺m覺 biliyorlard覺r. ok eskiden bir yaz覺 yazm覺t覺m, son zamanda Bepanthol’un yenilenmesi ile bir yaz覺 daha yazd覺m, okumayanlar buradan okuyabilir.

Baz覺 okuyucular, bana Bepanthen’in (ya da Bepanthol’un) sivilce izlerinde kullan覺labileceini okuduklar覺n覺, izlerin bu ekilde ge癟mesinin ya da hafiflemesinin m羹mk羹n olup olmad覺覺n覺 sordular. 襤te bug羹nk羹 yaz覺m覺z bununla alakal覺. Bu noktada, fikirlerim kendi izlenim ve deneyimlerime dayan覺yor; herkesin cildinin ve tercihlerinin farkl覺 olabileceini unutmamak gerek.

Bepanthen sivilce izleri i癟in ne kadar etkili?

Uzun s羹redir Bepanthen krem olarak 繹le bay覺la kulland覺覺m krem, k覺sa bir s羹re 繹nce isim deitirdi ve eczanelerde Bepanthol olarak yerini ald覺. Cildimin olduk癟a hassas olmas覺ndan 繹t羹r羹, yine ayn覺 i癟erik ve etken maddenin bulunduu Bepanthol kremi hala geceleri y羹z羹m羹 temizledikten sonra nemlendirmek i癟in kullan覺yorum. 襤癟erisinde bulunan Pro-Vitamin B5 cildin yenilenme s羹recini h覺zland覺rsa bile, 羹r羹n direkt olarak sivilce/iz giderici olarak konumlanm覺yor, baar覺s覺 konusunda yeterli bilimsel kaynak bulunmuyor.

Cilt kurumas覺, nemsizlik gibi s覺k覺nt覺larla ba etmeye 癟al覺an ciltlerde k覺zar覺kl覺覺 engellemek, cildi rahatlatmak i癟in kullan覺lmas覺 daha uygun olan bu kremin, sadece sivilce izlerinde kullan覺lmas覺n覺 ve bu y繹ndeki baar覺s覺n覺 100% destekleyecek bir doktorla kar覺lamad覺m. Gittiim, memnun kald覺覺m cilt doktorlar覺 bana imdiye kadar nemlendirici olarak Bepanthen’i uygun g繹rse de, sivilce izlerine uygulanmas覺n覺n ekstra bir yarar覺 olmayaca覺n覺 belirttiler. Ancak bu hi癟 ie yaramaz demek deildir, kald覺 ki cilt yenileme ve uygulanan b繹lgeyi nemli tutma 繹zelliklerinden dolay覺 izli g繹r羹n羹m zamanla yumuayacakt覺r. Bu biraz Bepanthen’in etken maddesinden ,biraz da cildin doal yenilenme s羹recinden kaynaklanmaktad覺r.

Yine de ben bu yumuac覺k kremimden vazge癟emem, her gece olmasa da gece kremi ile d繹n羹羹ml羹 olarak, severek kullan覺yorum.

Umar覺m yard覺mc覺 olabilmiimdir. Siz ne d羹羹n羹yorsunuz, Bepanthen kullan覺yor musunuz?
Sevgiler,

Al覺nt覺d覺r: Deniz Havas覺