Adetin Gecikme Nedenleri

0 Yorum

Adet gecikmesi Kad覺nlarda g繹r羹len rahats覺zl覺klardan birdir. Adetin gecikmesi kad覺nlarda huzursuzluk, v羹cutta 繹dem toplanmas覺 ve ikinlik, g繹羹slerde hassasiyet ve ar覺 hissi, cinsel isteksizlik ve en 繹nemlisi de acaba hamilemiyim stresinin yaanmas覺na neden olabilmektedir.

Regl (adet) gecikmesi 羹reme 癟a覺ndaki bir kad覺n覺n beklenen zamanda adet olmamas覺d覺r. Adet gecikmesinin bal覺a nedenleri aras覺nda hamilelikte adet gecikmesi, iklim deiimi, bir tak覺m jinekolojik veya endokrinel hastal覺klar, oral kontraseptif kullan覺m覺, rahim kistleri, ve stres fakt繹r羹 say覺labilir. imdi regl gecikmesinin nedenlerini biraz daha ayr覺nt覺l覺 olarak ele alal覺m.

Adette gecikme t羹m kad覺nlar覺n hayatlar覺n覺n farkl覺 d繹nemlerinde ve yalarda ortaya 癟覺kabilir: Ergenlik d繹neminde, ve menopoz 繹ncesi 繹nemlerde kad覺nlarda g繹r羹len adet gecikmesi ile 20 li 30 lu yalarda g繹r羹len gecikmi adet kanamas覺 elbette sebepleri y繹n羹nden birbirlerinden 癟ok ayr覺maktad覺r. Normal artlarda adetin 5 g羹ne kadar gecikmesi normal kar覺lanmal覺 ve endieye neden olmamal覺d覺r. Baz覺 han覺mlarda adet gecikmesi olarak alg覺nlanmamas覺 gereken ve en az 3 ay s羹reyle hi癟 adet olamama olarak tarif edilebilecek olan adet g繹rememe durumu (amenore) ise bug羹n anlataca覺m覺z durumdan daha farkl覺 bir rahats覺zl覺kt覺r.

Adetin Gecikme Nedenleri Nelerdir?

1. Gebelik

Adet gecikmesi durumunda aktif cinsel hayat覺 olan han覺mlar覺n ilk akla gelen 羹phesi acaba hamilemiyim eklinde olmaktad覺r. Her ne kadar gebelikten korunmak i癟in doum kontrol羹 hap覺 al覺yor olsan覺z da hap覺 zaman覺nda almazsan覺z ve geciktirirseniz bu durumda cinsel iliki ile hamile kalma ihtimali y羹kselir. Hamileliin en 繹nemli belirtilerinden bir tanesi olan adetin gecikmesi 癟ou zaman hamilelik belirtisi olabilse de her zaman bu ekilde anla覺lmas覺 da gerekmez. Bu durumda yapaca覺n覺z ilk ey gebelik testi yapt覺rmakt覺r. Bu noktada kan ve idrar testleri ile hamile kal覺p kalmad覺覺n覺z覺 繹renebilirsiniz.

2. Stres

Stres v羹cudun ilevlerini etkileyebilen bir fakt繹rd羹r. Youn ve uzun s羹reli stres alt覺nda kalan han覺mlar覺n yumurtlama e yumurtay覺 rahimden atmaya yard覺mc覺 olan hormonlar覺n 羹retiminin azald覺覺 bilinmektedir. Hatta stres baz覺 han覺mlarda hi癟 adet olamamaya da neden olabilir. Stresin deiik 癟eitleri vard覺r ve insanlar覺n b羹y羹k bir k覺sm覺 stres alt覺nda olduklar覺n覺 kolayl覺kla anlayamazlar. Ancak stresin v羹cudun direncini d羹羹rmesi veya dorudan baz覺 etkileri nedeniyle stresli bir s羹re癟 ge癟irdii ortaya 癟覺kabilir. Bu noktada adet gecikmeniz varsa kendinize acaba stres alt覺nda m覺y覺m? diye sorman覺z gerekebilir. Buna olumlu yan覺t覺 bazen siz deil, bir psikolog ta verebilir. Stresten dolay覺 adet gecikmesi olan bayanlara m羹mk羹nse dinlenme, iyerinden izin alma veya k覺sa bir tatile 癟覺kmay覺 繹neriyoruz.

3. Youn spor ve egzersiz yapmak

Aktif olarak youn bir bi癟imde yap覺lan aerobik egzersiz, spor, dans vb. aktiviteler adet gecikmesine neden olabilir.

4. 襤klim ve mevsim deiimleri

Farkl覺 iklim koullar覺 olan baka bir yere ta覺nmak, farkl覺 iklim koullar覺 olan bir 羹lkeye tatile girmek veya y覺l i癟inde mevsim deiimlerinden etkilenmek te adet gecikmesi nedeni olarak say覺lmaktad覺r. Kad覺nlar覺n biyo-ritmleri belirli iklim ve mevsim kouluna g繹re kendilerini daha ge癟 adapte edebilmektedir. Bu uyum s羹recinde hormon salg覺lar覺nda bir tak覺m deiimler oluabilmekte veya bir stres nedeni olarak adet gecikmesine sebep olabilmektedir.

5. S覺k覺 bir diyet uygulamak:

Adette g繹r羹len gecikmeler 繹zellikle zay覺flamak i癟in yap覺lan youn diyet programlar覺 veya hi癟 diyet yapmaks覺z覺n a癟 kalmak suretiyle de ger癟ekleebilir. Bunun en 繹nemli nedeni, adet d繹ng羹s羹nde v羹cudun gereksinim duyduu, vitamin, minerallerin eksikliidir. rnein adet gecikmesi ikayeti yaayan bir 癟ok kad覺n adet d繹neminin gecikmesi s羹recinde k覺rm覺z覺 et vb. demir bak覺m覺ndan zengin yiyecekleri t羹ketmek isterler. Bu asl覺nda bedenimizin ihtiyac覺n覺n bir yans覺mas覺d覺r. zellikle 45-47 kg dan daha zay覺f han覺mlarda adet gecikmesi kronik hale gelebilmekte ve ortalma 40-45 g羹ne kadar uzayabilmektedir.

6. Adet gecikme nedenleri: jinekolojik, endokrin, bula覺c覺 hastal覺klar

Polikistik over sendromu:

Polikistik over hastalar覺n覺n en karakteristik 繹zellii adet periyodunda s羹rekli g繹r羹len gecikmelerdir. Bunun nedeni, yumurtal覺klarda ortaya 癟覺kan patolojik s羹re癟lerin yumurta at覺m覺n覺 salayan hormonlar覺n 羹retiminde bir dizi kesintiye neden olmas覺d覺r. V羹cutta yumurtlaman覺n olmamas覺 her zaman k覺s覺rl覺k anlam覺na gelmez. Basit bir hormon eksiklii de buna neden olabilmektedir.

eitli organlar覺n herhangi bir fonksiyon g繹r羹len polikistik over: hipotalamus, hipofiz, b繹brek 羹st羹 bezi, tiroid ve yumurtal覺k kendilerini. Bu nedenle, hastal覺覺n farkl覺 nedenleri bal覺 olarak tezah羹r ve yeterli tek bir tan覺 繹zellik veya y繹ntem bir tan覺 edebilirsiniz.

Korpus luteum kistleri (Yumurtal覺k Kistleri)

Yumurtlama sonras覺nda yumurtan覺n rahimde 癟atlamas覺n覺 salayan maddey korpus luteum ad覺 verilmektedir. Sar覺 cisim olarak t羹rk癟eye 癟evrilebilen korpus luteumun 羹retimi, yumurtal覺k kistleri veya stres nedeniyle azalabilir veya hi癟 ger癟eklemeyebilir. Bu durumda yumurtal覺a d羹m羹 olan yumurta 癟atlamaz. atlamayan yumurta da rahimde adet kanamas覺na neden olan hormonal 羹retim s羹recini tetiklemez. Bu nedenle de adet gecikir. Bitkisel ifa k羹rleri olarak son d繹nemlerde 襤brahim Sara癟olu taraf覺ndan 繹nerilen Yumurta atlatma K羹r羹 amac覺 asl覺nda korpus luteum u etkin hale getirmektir.

Rahim ve Vajina 襤ltihaplar覺:

Yumurtal覺klarda veya vajiinan覺n i癟 kesiminde g繹r羹len iltihaplanmalar adet gecikmesine neden olabilir. Bu inflamasyonun nedeni enfeksiyon hastal覺klar olabilecei gibi v羹cut iltihab覺 kendiliinden de gelitirebilir.

Ayr覺ca miyomlar ve rahim t羹m繹rleri de adet gecikmesinin sebeplerindendir.

7. K羹rtaj

Kad覺nlarda k羹rtaj operasyonlar覺ndan sonra 40 g羹ne kadar adet gecikmesi g繹r羹lebilir. Bu s羹reden daha fazla bir s羹rede adet gecikirse doktor kontrol羹 gerekebilir.

e 40 g羹n veya daha sonra. Olmayabilir Bu gecikme normal deil: bir kad覺n muayene ve tedavi gereklidir.

8. Klimakterium d繹nemi

Menopozun ilk evreleri olan Klimakterium evresinde yumurtal覺k fonksiyonlar覺 bozulmaya balar ve adet gecikmeleri s覺klaabilir. zellikle 40 ya ve 羹st羹 kad覺nlarda adet gecikmelerinin en 繹nemli nedeni budur.

Over yetmezlii balayan 40 y覺ll覺k ya覺nda, yumurtlama 癟ou zaman ya hi癟 gecikmi, bu yata adet gecikmesi olduk癟a yayg覺nd覺r bu y羹zden.

9. Hormonal kontraseptifler (Doum Kontrol Haplar覺)

襤stenmeyen gebelikten korunmak amac覺yla kullanan doum kontrol haplar覺 t覺p dilinde Hormonal kontraseptifler olarak adland覺r覺lmaktad覺r. Bu haplar覺n adet d繹nemini uzatma gibi yan etkileri olabilmektedir. zellikle Zoladex, buserelin, Diferelin, Dekapeptil vb ila癟lar覺n uzun s羹reli kullan覺m覺nda adet gecikmesi ge癟ici olarak g繹r羹lebilir. 襤la癟lar覺n b覺rak覺lmas覺yla adet d繹ng羹s羹 normale d繹ner.